Algemene Voorwaarden

Om de voetreflexmassage- of behandeling die u wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteer ik een aantal algemene voorwaarden. Als u een afspraak maakt bij voor de voet-reflex ga ik ervan uit dat u deze voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat.

DEFINITIES

Voor de voet-reflex, gevestigd in Drunen (KVK 83990526), wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als behandelaar.

De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.

Met de overeenkomst wordt bedoeld, de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan de behandelaar zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de klant, werkzaamheden voor de klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Afspraken

Behandeling vinden alleen plaats na het maken van een afspraak.

Voor het bijhouden van mijn administratie wordt bij het maken van een afspraak naar het adres, telefoonnummer en/of e-mailadres van de klant gevraagd.

Mijn praktijk bevindt zich, in mijn huis, op de tweede verdieping.

Er is geen lift aanwezig.

Wanneer u, als klant, slecht ter been bent, vind voor de voet-reflex het fijn als de klant dit aangeeft. Voor de voet-reflex zal dan zorgen voor een andere behandelplaats.

Een voetreflexmassage behandeling kan ook bij u thuis gegeven worden.

Binnen een straal van 15 kilometer zijn hier 10 euro extra kosten aan verbonden.

Indien het thuisadres verder dan 15 kilometer van de praktijk af ligt, zijn er extra reiskosten naar de locatie aan verbonden: € 0,35 per gereden kilometer

Draag bij voorkeur gemakkelijk zittende kleding en doe sieraden zoveel mogelijk af.

Mobiele telefoons worden bij voorkeur uitgeschakeld tijdens de behandeling.

 

Contra-indicaties

Bij contra-indicaties als zware infecties (op voeten en onderbenen), koorts, trombosebenen, aderontstekingen, kanker, risico zwangerschap, sterke depressie of psychose en na recente operatie is voorzichtigheid geboden.

Wanneer je ook maar enige twijfel hebt, neem dan altijd eerst contact op met je (huis)arts voordat je een afspraak maakt.

Verantwoordelijkheid

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van eventuele (medische) informatie die hij/zij tijdens de massage verstrekt. Alleen op basis hiervan kan de voetreflexmassage – of behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.

Voor de voet-reflex zal geen medische diagnoses stellen. Bij twijfel zal voor de voet-reflex afzien van een voetreflexmassage- of behandeling en wordt u doorverwezen naar de huisarts of specialist.

Bij wijzigingen in de situatie van de klant is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan voor de voet-reflex door te geven.

Annuleren

Mocht een afspraak niet door kunnen gaan, dan kunt u deze 24 uur voor aanvang, het liefst telefonisch, kosteloos annuleren.

Als een afspraak na deze 24 uur wordt geannuleerd, kan zonder extra kosten eenmalig een afspraak worden gemaakt voor een moment binnen 7 dagen van de oorspronkelijke afspraak.

Mocht dit beide niet het geval zijn, is voor de voet-reflex genoodzaakt de klant de nota toe te sturen.

Voor afspraken die binnen 24 uur worden geannuleerd of wanneer men niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging geldt, dat deze volledig in rekening zal worden gebracht tegen het op het moment van het maken van de afspraak geldende tarief, tenzij er sprake is van overmacht zoals bepaald in artikel 6:75 BW

Voor de voet-reflex ziet in bovenstaande gevallen graag de betaling binnen 14 dagen tegemoet.

Betalingen

Bij een eerste consult betaalt u de behandeling contact of via een betaalverzoek.

Als u al meerdere consulten heeft ontvangen is het mogelijk de nota digitaal te ontvangen en mag u betalen via bank of giro.

Alle behandelingen dienen contant of via IDEAL te worden voldaan direct na afloop van de voetreflexmassage- of behandeling. Wordt de factuur niet binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan, dan is cliënt van rechtswege in verzuim. Cliënt ontvangt een schriftelijke aanmaning voor het openstaande bedrag, vermeerderd met 10% van de hoofdsom. Indien betaling alsnog uitblijft dan heeft voor de voet-reflex het recht om de behandelovereenkomst te beëindigen.

Cadeaubonnen

U kunt een cadeaubon verkrijgen door deze bij voor de voet-reflex op te halen of voor de voet-reflex kan u deze na betaling toesturen. Deze dient dan vooraf betaald te worden, voor de voet-reflex, zal de klant dan een betaalverzoek sturen. Voor de voet-reflex zal dan zorgen dat deze cadeaubon per post verstuurd wordt.

Cadeaubonnen zijn inwisselbaar voor het bedrag dat op de cadeaubon staat vermeld en is geldig tot één jaar na uitgifte. Cadeaubonnen kunnen niet ingewisseld worden voor contanten.

Aansprakelijkheid

Voor de voet-reflex is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt noch voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en of na het behandelen.

Privacy

Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.

Voor meer informatie verwijs ik naar het Privacy beleid op deze website

Overig

Wederzijds respect in een veilige sfeer en goede hygiëne voor zowel u als mij is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage. 

Voedingssupplementen kunnen als advies gegeven worden door voor de voet-reflex, de client bepaald zelf of hij/zij hier gebruik van maakt.

Voetreflexmassage- en therapie zorgt ervoor dat het natuurlijk zelf genezend vermogen van ons lichaam geactiveerd worden. Hierdoor kunnen er tijdens en na de behandeling zowel aangename als onaangename reacties optreden. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u tevens dat voor de voet-reflex niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling die aan u gegeven is.

De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door voor de voet-reflex te allen tijde worden gewijzigd.

Voorwaarden opgemaakt te Drunen, 18 oktober 2021
Laatst gewijzigd op 29-11-2021