De schildklier

Je kunt de schildklier zien als een soort thermostaat, die in gezonde toestand het hele lichaam op het juiste temperatuur houdt.

De schildklier behoort tot het hormoonstelsel.

De hormonen die de schildklier maakt zorgen onder andere voor:

  • De stofwisselingsprocessen in het lichaam
  • De afbraak van koolhydraten en vetten
  • Het opslaan van calcium uit het bloed op in de botten

Een schildklier kan te veel schildklierhormoon produceren, over actief zijn.

Een schildklier kan te weinig schildklier hormoon produceren, onvoldoende actief.

De hormoonklieren worden ook wel incarnatieklieren of transformatieklieren genoemd. Ze zetten de bewustzijnsenergie om in materiële energie. Ze zijn de brug tussen: Lichaam en geest (ziel).

Wanneer een schildklier te snel werkt maakt dit je opgejaagd, nerveus en overactief. De geestelijke achtergrond: Teveel communiceren, teveel je gevoelens uiten, om maar niet met jezelf geconfronteerd te worden. Niet goed kunnen luisteren.

Wanneer een schildklier te traag werkt, maakt dit je traag, en niet in staat om iets te doen wat nodig is. De geestelijke achtergrond: het opkroppen van gevoelens en wegslikken van emoties (brok in je keel ervaren). Het niet uiten en daarmee uit de weg gaan van een confrontatie met de omgeving en met jezelf.

Belangrijk voor de ziel is om jezelf uit te drukken, letterlijk of op artistiek gebied.

 

Een VoetreflexPlus behandeling kan helpen om bij een te snelwerkende of  te traag werkende schildklier klachten te verminderen.